Vågar du privatimportera bil själv? Är du osäker på de krav som gäller i Danska/Svenska tullen? Gällande reglar för avgasreningen, besiktning, exportskyltar i Tyskland, svenska interimsskyltar, försäkring, registrering, vägning.

Det er inte svärt. Med de regler som finns idag är det fullt möjligt att utan större problem importera en nyare tysk bil till Sverige. Tyvärr slipper inte alle med nöjet i behåll.

Dette är en hobby for meg. Jag henter endast få, men felfria och välutrustade bilar till Sverige. Bilar som har värdas på bästa sätt. Prisen är nybesiktigad och skattet i Sverige, registrerat i dit namn, jag hjälper med försäkring och leverar en nyservad bil. Obs: endast seriöse, det här är seriöse bilar.

Flemming Hoffmann